01/01/1970

ชุดฉนวนเสียงสำเร็จรูป ABSOLUTE SOUND SET

ฉนวนเสียงมิคซาวด์ เป็นฉนวนเสียงที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ด้วยสิทธิบัตรเลขที่
21102 , 21404 และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 3300 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ฉนวนเสียงมิคซาวด์ (Mic-sound) เป็นฉนวนเสียงที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด LDPE
ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ ในวงการแพทย์ใช้พลาสติกชนิดนี้ใส่บรรจุภัณฑ์จำพวก
ยา เช่น สลิงค์สำหรับฉีดยา ถุงใส่น้ำเกลือ ตลับใส่เครื่องสำอางค์ และบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
ก็สามารถใช้พลาสติก LDPE เท่านั้น ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยที่สุด
ฉนวนเสียง Mic-sound ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปีแล้ว จนได้รับสิทธิบัตร
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามเบอร์ดังกล่าวข้างต้น สำหรับอนุสิทธิบัตรก็เช่นเดียวกัน เป็นรูปแบบที่-
บริษัทฯได้จดทะเบียนไว้เพื่อมิให้ใครลอกเลียนแบบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของฉนวนมิคซาวด์
ข้อดีของฉนวนเสียงมิคซาวด์คือ เป็นฉนวนเสียงที่สามารถดูดซับและสะท้อนกระจายเสียง
ทั้งสองอย่างในตัวเดียวกัน ปกติแล้วฉนวนเสียงในตลาดที่มีอยู่จะมี 2 ประเภทคือ แบบดูดซับเสียง
(Absorption) และแบบสะท้อนกระจายเสียง (Diffusion) ในแบบของการดูดซับมีข้อดีคือ สามารถ
กักเก็บเสียงไว้ แต่ถ้ากักเก็บไว้มากเกินไปหรือไม่พอดี ก็จะทำให้คุณภาพของเสียงหายไป(เสียง
ไม่ดี) สำหรับแบบสะท้อนกระจายเสียงนั้นคือเป็นแบบการเบนเสียงให้กระจายไม่ย้อนกลับใน -
ทิศทางเดิม เพราะว่าถ้าย้อนกลับแล้วก็จะทำให้เกิดเสียงก้อง แต่เสียงทั้งหมดยังคงอยู่ในห้อง
เป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากในการตั้งตำแหน่งของแผ่นสะท้อนเสียงดังกล่าวและในห้องหนึ่งๆจะมีจุดที่
ฟังได้ดีที่สุดเพียงจุดเดียว ถ้าขยับแผงสะท้อน ขยับที่นั่งหรือขยับลำโพง(แหล่งกำเนิดเสียง)
คุณภาพเสียงที่ออกมาก็เพี้ยนไปแล้ว ทีสำคัญราคาสูงมาก
ด้วยข้อดีและข้อเสียของฉนวนเสียงทั้งสองรูปแบบดังกล่าว Mic-sound จึงได้พัฒนา
ฉนวนเสียงแบบ 2 in 1 คือรวบรวมเอาข้อดีของฉนวนทั้ง 2 ประเภทเข้ามาไว้ด้วยกันในฉนวนเสียง
ของมิคซาวด์ คือฉนวนเสียงมิคซาวด์จะดูดซับเสียงส่วนเกินและสะท้อนเสียงบางส่วนให้กระจาย
ออกไปในทิศทางที่ไม่ต้องการด้วยโครงสร้างของรูปแบบเพื่อมิให้เกิดเสียงก้อง แต่คงเสียงของ
ความใส ความชัดเจนของคุณภาพเสียงที่ดีเหมือนต้นกำเนิดไว้ ไม่ผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ฉนวน
เสียงมิคซาวด์ ไม่ดูดซับน้ำและไอน้ำในอากาศ (ค่าการดูดซับน้ำ 0 % , ค่าการดูดซับไอน้ำสูงกว่า
มาตรฐาน 50 เท่าตัว ) ทั้งสองอย่างที่อ้างอิงนี้มีผลพิสูจน์และใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ให้ท่านดูได้หรือโหลดดูได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ " www.miccell.com " ฉนวนเสียงของมิคซาวด์
ไม่เพียงแต่มีคุณภาพของการเป็นฉนวนเสียงที่ดีแล้ว ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งห้องในตัว
ได้อีกด้วย เป็นฉนวนเสียงที่ไม่ทำให้เกิดกลิ่นอับและไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อรา ไม่ดูดฝุ่นทำให้เกิด
ภูมิแพ้ขึ้นได้ เท่ากับเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุดของผู้ใช้ที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ในการแก้ปัญหาเรื่องเสียงนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของห้อง ขนาดของห้อง
รวมถึงวัสดุที่ใช้ทำเป็นห้อง ซึ่งจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้
เครื่องมือวัดเสียงเข้ามาประกอบด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะแก้ด้วยวัสดุตัวใด และจะต้องกำจัดเสียง
ที่ย่านความถี่ไหน จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องและตรงจุดกำเนิดของปัญหาที่แท้จริง ต้องใช้
Sound Engineer และสถาปัตย์ในการร่วมมือในการแก้ปัญหา ที่สำคัญต้องมีความรู้อย่างแท้จริง
จึงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จ ฟังดูแล้วยุ่งยากและมีคำถามว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ตัวเรา
ก็ไม่มีความถนัดในเรื่องดังกล่าวมากนัก มีวิธีแก้ที่ง่ายๆอย่างไร ?
จากการทำตลาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 ปีเศษ Mic-sound จึงได้พัฒนาฉนวนเสียง
แบบสำเร็จรูป ให้สามารถติดตั้งด้วยตัวเอง ง่ายเหมือนแขวนรูปภาพบนผนัง หรือเพียงแค่วางกับ
พื้นที่มุมห้อง ก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงเสียงก้องที่เกิดขึ้นได้
ได้หลังจากที่นำชุดเครื่องเสียงเข้ามาในห้อง ห้องและบ้านทั่วไปก็ออกแบบให้สวยและกลมกลืน
ตามแบบตามสไตล์ของโครงการนั้นๆ แต่ผู้อยู่อาศัย ก็ค่อยๆเพิ่มเรื่องเครื่องเสียงขึ้นมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคของโลกาภิวัฒน์อย่างเช่นปัจจุบันนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น โน๊ตบุ๊คธรรมดา
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ล้วนแล้วแต่จะสามารถเปิดเสียงได้ทั้งนั้น มิคซาวด์จึงได้ทำ
สินค้าสำเร็จรูปเป็นชุดแบบมาตรฐานเรียกว่า BOX-SET ขึ้นมา มีให้เลือก 8 ชุด ตามรูปแบบและ
และขนาดห้องที่ได้จำลองภาพให้เห็นแล้ว เป็นชุดที่เหมาะสมและสะดวกที่สุดที่สุดราคาก็ไม่แพง
วันหนึ่งข้างหน้า ต้องการสร้างห้องให้เป็นโรงภาพยนต์ขนาดย่อมภายในบ้าน ( Home Theater )
ก็สามารถ ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ แต่ละชิ้นก็จะสมดุลกันอยู่แล้ว หรือถ้าหากว่าต้องการปรึกษา
ข้อมูลเพิมเติมก็สามารถติดต่อไปยังบริษัทฯหรือตัวแทนแต่งตั้งของบริษัทฯได้ บริษัทฯมีทีมงาน
มีเครื่องมือตรวจวัดและห้องแล็ปทดสอบอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมให้คำปรึกษาฟรีตลอดเวลา

ราคา : ไม่ระบุราคา

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

255040

-

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า
 • รุ่น XL200 สีขาว สภาพดีมาก ไม่มีชนหนัก หรือจมน้ำ ติด LPG แล้ว เป็นถังโดนัท ประหยัดมาก ไม่ถึง 2 บาท/กม เหมาะกับคนที่ต้องการขับรถใหญ่ แต่ประหยัดน้ำมัน ค... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ฟุตบอลโลก 2002 (2002 FIFA World Cup Korea/Japan) จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2545 World Cup 2002-... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • System Administrator Wanted

  We are looking for qualified persons for the permanent, full-time position of a System Administrator to be based in Bangkok. The ideal candidate has:... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970

  Administrator

 • จำหน่าย บัวเชิงผนัง / บัวพื้นไม้ / พื้นไม้ลามิเนต / กระเบื้องยางไวนิล / กระเบื้องยาง กระเบื้องยาง ทำจากอะไรและอายุการใช้ปีนานแค่ไหน Vinyl-Plank-Floo... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • โครงการ The City ราคาเริ่มต้น 1,990,000 บาท บ้านทรัพย์อนันต์ ราคา 3,500,000 บาท ที่ดิน 60 ตารางวา 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก จอดรถ 2คัน บนถนนเส้... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ขายบัตรคอน2ใบติดกัน ใบละ3800ขายเพียงใบละ3500... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • Miracle White ครีมแก้ฝ้าหน้าใส ภายใต้แบรน Sammy Princess สำหรับผู้ที่มีปัญหาฝ้า กระ รอยดำจากสิว และยังช่วยให้หน้าขาวใส ปลอดภัยและ เห็นผลจนต้องบอกต่อ ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • วุฒิพงศ์สอนขับรถ พร้อมบริการรับ-ส่ง และพาไปสอบใบขับขี่ ฟรี !!! วุฒิพงศ์สอนขับรถ โทร. 086-0812177 http://www.Wuttipongdriving.com รับสอนขับรถเกียร์ออโ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 3 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา เหมาะกับทำธุรกิจขนส่ง ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 2 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาล แหลมฉบัง เจ้าของเดิม ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • เครื่องตีไข่ยี่ห้อ KitchenAid ขนาด 5 ลิตร Model : k5sswh สินค้านำเข้าจาก USA - ปรับความเร็วได้ 10 ระดับ - พร้อมหัวตี 3 หัว ตะกร้อ ตะขอ และใบโพ อย่างละ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ขาย พัดลม Server HP 307525-001 (Refurbished) สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมให้กับ องค์กรของท่าน สนใจรายการไหน สามารถ โทรสอบถามได้ที่ 084-077-4500 คุณเบ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_984771_th_5219515 รวมข้อสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ ธนาคารเพื่อการเกษตร... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • จำหน่ายเสื้อแฟชั่น เสื้อยืดสวยๆ คุณภาพดี พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • พร้อมโอน... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • วุฒิพงศ์สอนขับรถ พร้อมบริการรับ-ส่ง และพาไปสอบใบขับขี่ ฟรี !!! วุฒิพงศ์สอนขับรถ โทร. 086-0812177 http://www.Wuttipongdriving.com รับสอนขับรถเกียร์ออโ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • รับผลิตโลโก้โพลีเฟล็กซ์ โลโก้ทีม,สโมสร,รุ่น ตามแบบที่คุณต้องการ งานสวยคมชัด ติดทนอยู่นาน ไม่ซีดจาง ส่งแบบสอบถามเพื่อตีราคาได้ที่ tycoon1975@gmail.com ... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • Dot Case For iPhone 5 มาใหม่ล่าสุดครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับเคส iPhone 5 แบรนด์ GGMM รุ่นนี้ต้องขอบอกว่าวัสดุบางมากครับ แถมมีความยืดหยุ่นสูง แต่มีค... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • SIAM BLOCK ผลิตและจำหน่าย อิฐบล็อก อิฐตัวหนอน อิฐมวลเบา อิฐแปดเหลี่ยม บล็อกปูพื้น แผ่นพื้น ขอบคันหิน ทุกชนิด ราคาโรงงาน ด่วน! ลดล้างสต็อก กับแผ่นทางเท... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • ขายแบงค์ 5 Euro ตัวอย่างสำหรับสะสม คศ. 2001 หมายเลยสวย ๆ 012345678900. 2001 5 Euro Specimen Collector No, 012345678900... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


 • - สีดำล้วน 4500 - ส้มล้วน 4500 - ชมพูล้วน HOTHIT! 5800 - ม่วงวูดู 5500 - ขาวล้วน 5400 ** สินค้ามีพร้อมส่งหรือนัดรับ สะดวก เมเจอร์รังสิต อนุเสาวรีย์ BT... รายละเอียด >>

  อัพเดท : 01/01/1970


เสื้อผ้าเด็ก ผ้าอ้อมสาลู ผ้าขนหนูลายหลุยส์ ผ้ากาเสะ ผ้ารังผึ้ง แฟชั่นเด็กเกาหลี